Novinari…

Učenici koji su, svaki na svoj način, doprinijeli nastanku E-Ruđerice su:

Marina Cvitković i Larisa Hude, 2. kz

Bruno Osmanagić, 2. g

Jozo Nogalo, 2. p

Ivana Klarić, 3. b

Milana Vukomanovć i Marko Milinković, 3. g

Mirela Belaj, Ana Marić i Josip Seperović, 3. e